Wysokość 38 mm, odstęp między profilami 23 mm

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)

Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 856   4 x F 15.410   5 x q
   600 380   6 x F   4.566   7 x q
   800 214   8 x F   1.926 10 x q
1.000 137 10 x F      986 12 x q
1.200   95 11 x F      571 14 x q
1.400   70 13 x F      359 17 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
11,5   ca. 67,5%